Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
Chứng khoán
LoạiMua vàoBán ra
  SJC 37,500 37,660
nguồn vnexpress.net
  USD 21,246
  GBP 32,253
  HKD 2,751
  CHF 22,680
nguồn vnexpress.net

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang online: 2944
Hôm nay: 2324
Hôm qua: 2320
Tổng số: 8484094

Phổ biến các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

Cập nhật lúc: 05/09/2017 09:08

Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT, chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn thanh niên EVNNPT, BCH Đoàn thanh niên NPMB phổ biển nội dung các Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII).
Đề nghị các đồng chí Đoàn viên thanh niên NPMB nghiêm túc học tập, nghiên cứu nhằm nắm vững, hiểu rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, mỗi cá nhân đoàn viên cần vận dụng tốt vào thực tiễn, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng để mọi người cùng hiểu về đường lối chủ trương của Đảng; đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các nội dung của Nghị quyết (Vui lòng nhấp chuột vào các nội dung để download):
1.
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

2.
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 vhoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

3. Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.BCH ĐTN NPMB