Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
Chứng khoán
LoạiMua vàoBán ra
  SJC 37,500 37,660
nguồn vnexpress.net
  USD 21,246
  GBP 32,253
  HKD 2,751
  CHF 22,680
nguồn vnexpress.net

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang online: 2279
Hôm nay: 3942
Hôm qua: 3395
Tổng số: 7733918

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Đường dây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị

Cập nhật lúc: 23/05/2017 14:45


THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

V/v: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 3: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

Dự án: Đường dây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị


Kính gửi:  Tổng công ty xâydựng Lũng Lô - Bộ Quốc phòng

Căn cứ quyết địnhsố 2360/QĐ-NPMB ngày 18/5/2017 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc- Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốcgia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ - Dự án: Đườngdây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị.

 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

                      - Tên nhà thầu: Tổng công ty xây dựng Lũng Lô - Bộ Quốc phòng

      - Giá trúng thầu:     234.573.000 đồng;

      - Loại hợp đồng:    Trọn gói;

                      -Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (phù hợp tiến độ dự án).


NPMB-ĐT