Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
Chứng khoán
LoạiMua vàoBán ra
  SJC 37,500 37,660
nguồn vnexpress.net
  USD 21,246
  GBP 32,253
  HKD 2,751
  CHF 22,680
nguồn vnexpress.net

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang online: 401
Hôm nay: 147
Hôm qua: 1326
Tổng số: 9505102

Đảng ủy NPMB triển khai nhiệm vụ chính trị trong 3 tháng đầu năm 2021

Cập nhật lúc: 28/03/2021 14:15

Quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ NPMB trong sạch, vững mạnh; tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng; xây dựng mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh và thực hiện tốt văn hóa EVNNPT; không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ viên chức và người lao động”, Đảng ủy NPMB đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 25/02/2021 chỉ đạo và nêu rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của NPMB.

Về công tác xây dựng Đảng, triển khai tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên đạt 95% đối tượng được triệu tập tham dự; phấn đấu số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 75% trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém;trên 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 2 đến 4 đảng viên mới; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2021 NPMB được giao thực hiện quản lý 96 dự án các giai đoạn với các chỉ tiêu nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch chính như sau: Khối lượng đầu tư 3.054,396 tỷ đồng; khởi công 9 dự án; đóng điện 23 dự án; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) 39 dự án; phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán (TKKT-TDT)/ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (TKBVTC-DT) 14 dự án; trình phê duyệt quyết toán 2 dự án; phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 5 dự án; thanh xử lý vật tư - thiết bị (VTTB) tồn đọng, kém mất phẩm chất với giá trị thực hiện 2.878 triệu đồng; hoàn thành đưa vào sử dụng 100% số lượng vật tư, thiết bị tồn kho theo danh mục được giao; giảm tối thiểu 30% số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp so với năm 2020 và không để phát sinh vi phạm hành lang mới trong năm 2021; thực hiện 619 lượt đào tạo với chi phí là 889 triệu đồng; thực hiện chủ đề năm 2020: “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia EVNNPT”. Đồng thời, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, qua đó nâng cao hiệu quả công việc và đời sống cho CBCNV; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực; công tác cải cách hành chính, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, củng cố bộ máy, lề lối tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương vì sự phát triển bền vững của NPMB; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, NPMB luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: i) Công tác quản lý đất đai và quy hoạch của các địa phương còn biến động nhiều dẫn đến rất khó khăn cho công tác thỏa thuận địa điểm trạm và hướng tuyến đường dây; ii) Nhiều dự án có sai khác so với Quy hoạch phát triển điện lực VII điều chỉnh (QH7ĐC) hoặc không có sự đồng nhất giữa QH7ĐC và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Quá trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trải qua nhiều bước, mất nhiều thời gian; iii) Công tác thỏa thuận với các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên môi trường, Giao thông vận tải,… gặp nhiều khó khăn do các dự án truyền tải điện không chỉ chiếm đất mà còn ảnh hưởng nhiều đến công trình công cộng và dân cư dưới hành lang an toàn; iv) Đặc biệt trong thời gian qua, công tác trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường của các dự án thường bị kéo dài. Khi thực hiện các dự án đường dây liên quan đến rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, quá trình thỏa thuận, điều chỉnh xử lý tuyến mất rất nhiều thời gian và chi phí. Việc chậm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đã làm ảnh hưởng tiến độ các giai đoạn tiếp theo của dự án; v) Chế độ chính sách của Nhà nước, địa phương còn bất cập dẫn đến việc các hộ dân có nhiều thắc mắc, kiến nghị làm mất nhiều thời gian giải thích, tuyên truyền, có dự án phải bảo vệ thi công; vi) Hiện nay, việc sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế không cao, nhiều nơi nhân dân bỏ ruộng, trao đổi, mua bán, vì vậy công tác xác định ranh giới, chủ sử dụng, nguồn gốc sử dụng đất gặp nhiều vướng mắc và mất nhiều thời gian; vii) Một số chính quyền địa phương chưa tạo điều kiện, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện, người dân bị ảnh hưởng tại một số dự án chưa đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ... viii) Tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới đã gây rất nhiều khó khăn thách thức cho công tác đầu tư xây dựng các dự án lưới điện.

Bên cạnh các khó khăn thách thức, NPMB có nhiều thuận lợi nhất định. NPMB đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo EVNNPT, sự giúp đỡ của các Ban chuyên môn EVNNPT và các đơn vị bạn. Đó là sự thống nhất trong chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Ban, sự phấn đấu, nỗ lực của các chi bộ, các phòng và đoàn kết thống nhất giữa đảng viên trong đảng bộ, giữa đảng viên và quần chúng trong Ban. Điều kiện làm việc và đời sống của người lao động được quan tâm cải thiện, các quyền lợi hợp pháp được đảm bảo; người lao động được phát huy quyền dân chủ, đoàn kết nội bộ, tự giác gắn bó với cơ quan đơn vị, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 25/03/2021, NPMB đã thực hiện khối lượng ĐTXD đạt giá trị 70,197 tỷ đồng. Đã khởi công 01 dự án: Cải tạo đường dây (ĐD) 220 kV Phả Lại - rẽ nhiệt điện Hải Dương (đoạn từ NĐ Phả Lại đến điểm đấu nối để rẽ NĐ Hải Dương). Một số dự án chưa khởi công do đang trong giai đoạn phê duyệt TKBVTC-DT như: Lắp máy biến áp 220kV TBA 220 kV Bắc Kạn, thứ 2 TBA 220 kV Sơn Tây, thứ 2 TBA 500 kV Nho Quan, thứ 2 TBA 220 kV Phú Thọ, thứ 3 trạm 220 kV Vân Trì; ĐD 220 kV Phong Thổ - Than Uyên; đang trong giai đoạn lập TKKT-TDT như: Trạm biến áp 220 kV nối cấp trong TBA 500 kV Phố Nối, ĐD 220 kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống; đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu tư vấn lập TKKT-TDT như: TBA 220 kV Phong Thổ, ĐD 220 kV Bát Xát - Bảo Thắng/TBA 500 kV Lào Cai, TBA 220 kV Bát Xát, ĐD 220 kV Than Uyên - TBA 500 kV Lào Cai.

Đã đóng điện 02 dự án: Nâng công suất máy biến áp AT1 TBA 220 kV Phủ Lý, Nâng công suất TBA 500 kV Quảng Ninh (AT2). Các dự án khác đang trong quá trình triển khai, trong đó một số dự án quan trọng còn nhiều khó khăn như: ĐD 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín còn vướng mắc hành lang tại hai khoảng cột 61-62 và 90-91; ĐD 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín đang điều chỉnh thiết kế từ VT 90-115 do trùng quy hoạch với Khu du lịch Tam Chúc; Cải tạo ĐD 220 kV Phả Lại - rẽ nhiệt điện Hải Dương (đoạn từ NĐ Phả Lại đến điểm đấu nối để rẽ NĐ Hải Dương) chậm hơn tiến độ dự kiến do dịch Covid-19 tại khu vực thi công; TBA 220 kV Thủy Nguyên đang trong quá trình nghiệm thu công nghệ mới… Để đảm bảo tiến độ hoàn thành đóng điện các dự án, NPMB tiếp tục chủ động bám sát địa phương, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương để tháo gỡ vướng mắc, kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh trong công tác bồi thường GPMB đến các cấp có thẩm quyền, đề xuất các phương án tháo gỡ vướng mắc. Trong giai đoạn triển khai dự án, lập trình phê duyệt tổng tiến độ thi công của từng dự án để làm cơ sở điều hành theo kế hoạch giao. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện tiến độ các dự án để có phương án điều hành thích hợp. Bám sát hiện trường phát hiện giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công; đồng thời chỉ đạo xử lý ngay các tồn tại trong quá thi công, nghiệm thu để đủ điều kiện bàn giao dự án sau khi đóng điện và phục vụ công tác quyết toán các dự án đúng hạn. Duy trì và tăng cường mối quan hệ khăng khít với các đơn vị trong và ngoài ngành đề nắm bắt các thông tin liên quan đến dự án, kịp thời phối hợp xử lý vướng mắc. Tăng cường quản lý việc thực hiện Hợp đồng của các nhà thầu Tư vấn thiết kế, cung cấp VTTB, xây lắp, Tư vấn giám sát. Áp dụng công nghệ trong quản lý để nâng cao năng suất và chất lượng, hiệu quả công việc.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp EVNNPT đóng điện MBA AT2 500 kV - 600 MVA Dự án Nâng công suất TBA 500 kV Quảng Ninh

Về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, đã  phê duyệt BCNCKT 02 dự án: ĐD 500 kV NĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa, TBA 220 kV Phố Cao và đấu nối. Đã trình phê duyệt 8 dự án: Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu và các đường dây 220 kV đấu nối (Trực Ninh - Hải Hậu), TBA 220 kV Văn Điển và đấu nối, ĐD 220 kV Phong Thổ - Than Uyên, ĐD 220 kV Than Uyên - TBA 500 kV Lào Cai, các TBA 220 kV Pắc Ma, Trạm biến áp 220kV Gia Lộc và đường dây đấu nối, TBA 220 kV Vũ Thư và đường dây đấu nối, TBA 220 kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối.

Hiện nay, nhiều dự án đang gặp vướng mắc. Cụ thể như: TBA 500 kV Thái Bình, TBA 500 kV Bắc Ninh, TBA 220 kV Ứng Hòa vướng thu xếp vốn; TBA 220 kV Tam Dương, TBA 220 kV Lý Nhân phải điều chỉnh quy hoạch; Một số dự án chưa có trong quy hoạch xây dựng của thành phố Hải Phòng nên chưa thỏa thuận được vị trí TBA và hướng tuyến đường dây như: ĐD 500 kV Hải Phòng - Thái Bình, TBA 220 kV An Lão và đấu nối, ĐD 220 kV TBA 500 kV Hải Phòng - Gia Lộc, TBA 500 kV Hải Phòng và đường dây đấu nối 220 kV, TBA 220 kV Cát Hải và đấu nối; Một số dự án không có trong QH7ĐC như TBA 220 kV Thanh Hà, TBA 220 kV Gia Viễn; Một số dự án phải điều chỉnh vào chu kỳ quy hoạch 2021 - 2025: TBA 220 kV Hậu Lộc, Cải tạo nâng khả năng tải đường dây 220 kV TBA 500 kV Hà Tĩnh - Hưng Đông (Vinh).

Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, song song việc lập tiến độ chi tiết cho từng dự án, quản lý tiến độ, điều hành giai đoạn CBĐTXD để chủ động tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng tiến độ phê duyệt, NPMB đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành, chính quyền địa phương các cấp, EVN, EVNNPT và các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc để hoàn thiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh chu kỳ dự án và bổ sung quy hoạch các dự án không có trong QH7ĐC; làm việc với Thành phố Hải Phòng sớm bổ sung 05 dự án lưới điện vào quy hoạch chung của thành phố; thu xếp nguồn vốn cho 06 dự án dự kiến dùng vốn ODA; tập trung đôn đốc tư vấn thiết kế và tư vấn thẩm tra hoàn thành đúng kế hoạch các dự án đã được địa phương chấp nhận địa điểm, nhằm rút ngắn thời gian cho các giai đoạn tiếp theo.

Về công tác đấu thầu, NPMB đã thực hiện được 28 gói thầu các loại với tổng giá trị 175.469.641.590 đồng, tiết kiệm được 9,44 % so với tổng giá các gói thầu. Trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng được 12 trên tổng số 13 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu 92,150,036,117 đồng. Công tác đấu thầu cho các dự án khởi công, đóng điện đang thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ các dự án.

Đối với các gói thầu phục vụ công tác khởi công: TBA 500 kV Vĩnh Yên, TBA 220 kV Phố Cao hiện đang triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra; các dự án: TBA 220 kV Điện Biên; Lắp kháng, tụ bù tại TBA 220 kV Than Uyên, Phủ Lý, Vĩnh Yên hiện đang triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế; công tác đấu thầu các dự án có kế hoạch khởi công khác đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Đã hoàn thành các gói thầu phục vụ đóng điện các dự án: ĐD 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín; ĐD 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Nâng công suất TBA 500 kV Quảng Ninh; TBA 220 kV Thủy Nguyên; TBA 220 kV Yên Mỹ và đấu nối; ĐD 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối; Nâng công suất máy biến áp AT1 TBA 220 kV Phủ Lý; Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Phả Lại - Bắc Ninh và Phả Lại - Hiệp Hòa; TBA 220 kV Sơn Động và đấu nối; Nâng công suất TBA 220 kV Vinh; Nâng công suất TBA 220 kV Xuân Mai; Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn, Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang; Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Hòa Bình - Chèm và Hà Đông - Chèm; Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Đồng Hòa - Thái Bình và ĐD 220 kV Sơn Tây - Hòa Bình; TBA 220 kV Yên Hưng và đấu nối.

Luôn quan tâm đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư cho các dự án, kịp thời có giải pháp để cung cấp vật tư xử lý các tình huống phát sinh phải xử lý khẩn cấp đặc biệt là các dự án đóng điện trong năm 2021. Công tác tối ưu hóa chi phí được đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, tìm mọi giải pháp, ưu tiên  tận dụng các VTTB còn lại sau ĐTXD đưa vào các dự án đang triển khai nhằm giảm giá trị tồn kho, giảm giá trị VTTB mua mới.

Cùng với công tác đầu tư xây dựng, công tác quản lý, tổ chức bộ máy, công tác đoàn thể xã hội cũng được thực hiện theo kế hoạch, đạt được kết quả tích cực.

Đảng ủy NPMB luôn lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT, Đảng ủy NPMB đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, toàn thể cán bộ đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ. Cán bộ đảng viên NPMB luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; luôn chấp hành thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; chấp hành sự phân công của tổ chức, nội quy của cơ quan.

Công đoàn NPMB đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tích cực phối hợp với người sử dụng lao động tham gia quản lý cơ quan đơn vị như: Tham gia xây dựng, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ; xây dựng kế hoạch quản lý đầu tư xây dựng; phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch; phối hợp chăm lo đời sống, việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Lãnh đạo NPMB luôn quán triệt toàn thể cán bộ công nhân viên tuân thủ nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT, chấp hành thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Việc sắp xếp bộ máy tổ chức, công tác quy hoạch, điều động và luân chuyển cán bộ thường xuyên được rà soát, thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định. Đã hoàn thành bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) cho các phòng chuyên môn, cá nhân và chỉ tiêu kế hoạch năm; bố trí lao động, xếp vị trí chức danh cho từng CBCNV và hoàn thành bản mô tả công việc. Trong công tác pháp chế, các quy chế quản lý nội bộ thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm phục vụ tốt công tác quản lý điều hành tại NPMB; ban hành các sổ tay nghiệp vụ phục vụ công việc; thẩm tra về mặt pháp lý các hợp đồng NPMB ký kết. Việc bồi dưỡng, phát triển chất lượng nguồn nhân sự ngày càng được quan tâm, chú trọng vào chất lượng. Môi trường, không gian nơi làm việc ngày càng được cải thiện theo hướng hiện đại, khang trang. Người lao động tại NPMB được quan tâm, chăm sóc cả đời sống vật chất lẫn tinh thần; được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị làm việc; có thu nhập ổn định; luôn nỗ lực hết mình để vượt qua mọi khó khăn, thách thức và luôn tin tưởng vào sự thành công của NPMB./.

NPMB