Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
Chứng khoán
LoạiMua vàoBán ra
  SJC 37,500 37,660
nguồn vnexpress.net
  USD 21,246
  GBP 32,253
  HKD 2,751
  CHF 22,680
nguồn vnexpress.net

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Đang online: 456
Hôm nay: 202
Hôm qua: 1326
Tổng số: 9505157

Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập các Ban Trung ương Đảng và 11 năm ngày thành lập các Ban của Đảng ủy EVNNPT

Cập nhật lúc: 14/10/2020 09:38


Ngày 12/10/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập các Ban Trung ương Đảng và 11 năm ngày thành lập các Ban của Đảng ủy EVNNPT.


Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT chủ trì buổi lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập các Ban Trung ương Đảng và 11 năm ngày thành lập các Ban của Đảng ủy EVNNPT

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy các Đảng bộ trực thuộc và các Ban của Đảng ủy EVNNPT. Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Hường - UV BCH Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVNNPT đã báo cáo: Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 03/02/1930, từ ngày 14 đến 30/10/1930, tại Hương Cảng (nay là Hồng Kông), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và nhiều chủ trương, nhiệm vụ quan trọng, trong đó thành lập các ban tham mưu là tiền thân của các ban Trung ương Đảng ngày nay, ban hành các nghị quyết về công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, quân đội vận động...

Trải qua 90 năm thành lập và phát triển, Đảng ta không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo cách mạng Việt Nam dành nhiều thắng lợi quan trọng, đưa nước ta từ một nước thuộc địa thành một nước độc lập, thống nhất, kinh tế, xã hội phát triển vượt bậc, có vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Đồng hành cùng sự lớn mạnh của Đảng, các Ban của Đảng cũng được thành lập và ngày càng lớn mạnh nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Ngày 01/8/1930 thành lập Ban Tuyên giáo của Đảng: Công tác tư tưởng luôn được Đảng ta xác định là mặt trận quan trọng hàng đầu. Ngay sau khi ra đời, Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương đã cho ấn hành tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.


Đảng bộ EVNNPT tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập các Ban Trung ương Đảng và 11 năm ngày thành lập các Ban của Đảng ủy EVNNPT

- Ngày 14/10/1930 thành lập Ban Tổ chức của Đảng: Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức, coi đó là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông, là tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay. Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 14/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

- Ngày 15/10/1930 thành lập Ban Dân vận của Đảng: Công tác dân vận là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Tháng 10/1959, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. 

- Ngày 18/10/1930 thành lập Văn phòng cấp ủy: Được Đảng xác định là một cơ quan chuyên môn trực tiếp giúp cấp ủy điều hành công việc, hoạt động văn phòng được hình thành từ khi Đảng mới được thành lập năm 1930. Cùng với sự phát triển của cách mạng, vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường và mở rộng, chức năng của văn phòng cấp ủy cũng ngày càng được hoàn thiện. Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định chọn ngày 18/10 hằng năm là ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.

- Ngày 16/10/1948 thành lập Ủy ban Kiểm tra Đảng: Công tác kiểm tra có ý nghĩa lớn đối với công tác xây dựng Đảng, chính kiểm tra làm đảng mạnh hơn, trưởng thành hơn qua những thời kỳ khó khăn. Được chọn là ngày 16/10 hằng năm gắn với sự kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (mở rộng) họp từ ngày 15-17/10/1948, ngày có Quyết nghị số 29-QN/TW của Ban Thường vụ Trung ương về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng.

Trong 90 năm qua, công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận và văn phòng của Đảng không ngừng được củng cố và phát triển. Được sự giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, động viên khích lệ của các cấp ủy và Bác Hồ, cùng thế hệ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, hệ thống các cơ quan và đội ngũ cán bộ công tác xây dựng Đảng ngày càng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn sinh động của quá trình cách mạng qua các thời kỳ và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.


Đồng chí Phạm Xuân Hường - UV BCH Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVNNPT báo cáo 90 năm ngày thành lập các Ban Trung ương Đảng và 11 năm ngày thành lập các Ban của Đảng ủy EVNNPT 

Đối với tổ chức đảng trong Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Đảng bộ Cơ quan EVNNPT được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành lập tại Quyết định số 11-QĐ/TVĐU ngày 20/8/2008, khi đó Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí, UBKT Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đảng ủy Cơ quan EVNNPT đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động và xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ EVNNPT xuyên suốt theo ngành dọc. Sau khi được Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thông qua Đề án, ngày 22/01/2009 Đảng ủy EVN đã ký Quyết định số 37-QĐ/TVĐU thành lập Đảng bộ EVNNPT và chỉ định Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí, UBKT gồm 5 đồng chí. Trong tháng 3/2009, hoàn thành tiếp nhận 7 đảng bộ cơ sở về trực thuộc Đảng ủy EVNNPT; ngày 14/8/2009, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có văn bản giao một số quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư Trung ương và ngày 06/10/2009 Đảng ủy EVNNPT đã quyết định thành lập Văn phòng, Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Qua tròn 11 năm được thành lập đến nay, Văn phòng, các ban tham mưu của Đảng ủy EVNNPT đã qua nhiều giai đoạn phát triển. Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của BTV và HĐTV Tập đoàn, Đảng ủy EVNNPT đã sắp xếp bộ máy tổ chức Văn phòng, các ban của Đảng ủy theo hướng gắn với bộ máy tổ chức các ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng. Qua đó chức năng, nhiệm vụ đã gắn kết hơn với các ban chuyên môn, đảm bảo sự chỉ đạo, hướng dẫn xuyên suốt từ các ban tham mưu của Đảng ủy Tập đoàn. Về nhân sự, trong quá trình hoạt động có nhiều đồng chí Trưởng, Phó Ban đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác, nhiều đồng chí đã trải qua nhiều ban của Đảng ủy EVNNPT.

Có thể khẳng định, qua 12 năm xây dựng, trưởng thành và 11 năm thành lập Văn phòng, các Ban của Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy EVNNPT luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, điều đó đã giúp các Ban của Đảng ủy EVNNPT trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giúp giúp BTV, BCH lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của hệ thống chính trị trong EVNNPT và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là:

- Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được củng cố, tăng cường, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được chú trọng, chất lượng công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao. Công tác tổ chức và cán bộ có chuyển biến rõ nét, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, từ chỗ có 1.241 đảng viên khi được thành lập, tiếp nhận tổ chức đảng năm 2009, nay toàn Đảng bộ bao gồm 9 đảng bộ cơ sở, 14 đảng bộ bộ phận, 177 chi bộ với 1.988 đảng viên, sinh hoạt trên tất cả các vùng miển của tổ quốc.

- Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật đảng; công tác đấu tranh PCTN, lãng phí được quan tâm. Công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến trên nhiều mặt công tác. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Hệ thống truyền tải điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, góp phần đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân. Công tác ĐTXD đạt được nhiều kết quả quan trọng, các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành kịp thời. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Công tác sắp xếp lại, đổi mới và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, CNTT tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Công tác xây dựng, thực hiện VHDN được triển khai sâu rộng, ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ, lời nói và hành động của CBCNV. Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng; điều kiện làm việc, môi trường làm việc, thu nhập của CBCNV được cải thiện và các mặt công tác khác đều hoàn thành kế hoạch đề ra.

Từ những thành tích đó, Đảng bộ EVNNPT đã được Đảng ủy EVN công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền và nhiều hình thức khen thưởng quan trọng khác; được Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng về công tác dân vận trong nhiệm kỳ I. Gần đây nhất, Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Trung và một cá nhân thuộc Đảng bộ EVNNPT được Đảng ủy Khối, Đảng ủy EVN khen thưởng có thành tích trong công tác dân vận...

Nhân dịp này, thay mặt Văn phòng và các Ban của Đảng ủy, xin chân thành cám ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện; cám ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các tổ chức đảng trực thuộc đã luôn đồng hành và tạo điều kiện để các Ban của Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy - Ban Truyền thông EVNNPT

(Theo EVNNPT)